TJENESTER

Boligtakstering

Vi tar for oss taksering av alle typer eiendommer, tomter, utbygninger, forhåndstakst, byggelånsoppfølging og boligsalgsrapporter. Vi tilbyr et bredt utvalg av takseringstjenester og kan tilpasse tjenestene etter kundens behov og hva vi anser som nødvendig for en grundig inspeksjon i forhold til verdien.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600, og gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. Rapporten tilfredsstiller de nye strenge kravene til en Tilstandsrapport gitt av myndighetene i fm endring av Avhendingsloven. Les mer om dette her.

Reklamasjonssaker

Har du kjøpt en bolig og oppdaget skader i ettertid? Vi har gode reklamasjonsavtaler for deg som kunde. Vi kommer gjerne på en befaring og ser over skaden og dokumentasjon fra involverte fagmenn. Deretter tar vi kontakt med meglerfirmaet og de involverte fagpersonene og oppretter en sak for deg som vi i tillegg følger opp.

Tilstandsrapport

Har du kjøpt eller skal du selge en bolig eller eiendom? Dersom du nettopp har kjøpt en bolig anbefaler vi deg å ta en grundig kontroll av boligens tilstand. En tilstandsrapport gir deg en detaljert oversikt over boligens tekniske tilstand og viser til punkter som burde utbedres og vedlikeholdes for at boligen skal passe til dagens forskrifter og krav.

Uavhengig kontroll

Vi bistår byggeprosjektet som den nøytrale tredjepart. Det vil si at vi er med på sluttbefaringen og overtagelsen av et byggeprosjekt. Her kontrollerer vi at jobben som er utført oppfyller kravene til fuktsikring og lufttetthet i byggteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Skadetaksering

Har du vært uheldig og fått vannlekkasje eller annen skade på boligen din? Som takstmenn er vi vant til å møte kunder i situasjoner som kan oppleves dramatiske, derfor er vi opptatt av å ta godt vare på deg som vår kunde. Vi går nøye over skaden på boligen og eiendommen og rapporterer våre funn til forsikringsselskapet.

RIKTIG VERDI GIR GOD ØKONOMI

KONTAKT OSS

Vi har kompetanse på flere områder og utfører et bredt spekter av taksttjenester. Kontakt oss i dag og vi finner gode løsninger som passer for deg.