BOLIGSALGSRAPPORT

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600, og gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Rapporten tilfredsstiller de nye strenge kravene til en Tilstandsrapport gitt av myndighetene i fm endring av Avhendingsloven.

Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen og gir omfattende informasjon om tilstand, eiendomsopplysninger og teknisk verdi. Rapporten kan også inneholde antatt markedsverdi (Verditakst).

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport der det legges spesiell vekt på byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir nyttig og grundig informasjon til kjøper og selger om de viktige forholdene ved en bolig.

RIKTIG VERDI GIR GOD ØKONOMI

KONTAKT OSS

Vi har kompetanse på flere områder og utfører et bredt spekter av taksttjenester. Kontakt oss i dag og vi finner gode løsninger som passer for deg.